KLANJANJE:

1) Svaki treći petak u mjesecu (za Domovinu)

ZBOROVI:

Župski zbor animira nedjeljnu misu u 11 sati i pobožnosti kroz liturgijsku godinu

Proba jednput tjedno prema dogovoru

MOLITVENE SKUPINE:

Svakodnevna molitva krunice prije svete mise i litanije prema liturgijskom kalendaru.

Nakane:

– za svetog oca Papu

– pottrebe svete crkve

– bolesne i umiruće

– prestanak rata i mir u svijetu

– Domovinu Hrvatsku

ŽUPNI KARITAS: