Tisak; Gk i Mak

Sutra u ponedjeljak je misa u 7,00 i 18,00, a u ostale dane misa je u 18,30.

U nedjelju su mise u 7,30, 9,00, 11,00 18,30.

U četvrtak nakon mise je euharistijsko klanjanje.

Upisuje se za hodočašće na Mariju Bistricu za 7. listopada.