Tisak: Gk

Sutra u ponedjeljak je misa u 7,00, a u ostale dane misa je u 18,30.

U nedjelju su mise u 7,30, 9,00, 11,00 i 18,30.

U utorak u 19,30 je sastanak Ekonomskog vijeća.

U utorak, petak i u nedjelju u 18,00 je pobožnost križnog puta.

U četvrtak nakon mise je euharistijsko klanjanje.