LITURGIJA DANA 

Petak, 1. 12. 2023.

Prvo čitanje:

Dn 7, 2-14

 

Gle na oblacima nebeskim dolazi kao Sin čovječji.

 

Čitanje Knjige proroka Daniela

Noću u viđenju pogledah, kad eno: četiri vjetra nebeska uzbibaše veliko more. Četiri goleme zvijeri iziđoše iz mora, svaka drukčija. Prva bijaše kao lav, a krila joj orlovska. Dok je promatrah, krila joj se iščupaše, diže se ona sa zemlje i uspravi na noge kao čovjek, i bijaše joj dano srce čovječje. Kad eno druga zvijer: gle, sasvim drukčija: kao medvjed, s jedne strane uspravljena, tri joj rebra u raljama, među zubima. I bijaše joj rečeno: »Ustani, nažderi se mesa!« Gledah dalje, i evo: treća zvijer kao leopard, na leđima joj četiri ptičja krila: imaše četiri glave, i dana joj je vlast. Zatim, u noćnim viđenjima, pogledah, kad eno: četvrta zvijer, strahovita, užasna, izvanredno snažna: imaše velike gvozdene zube; ona žderaše, mrvljaše, a što preostade, gazila je nogama. Razlikovala se od prijašnjih zvijeri i imaše deset rogova. Promatrah joj rogove, i gle: među njima poraste jedan mali rog; i pred tim se rogom iskorijeniše tri prijašnja roga. I gle, na tome rogu oči kao oči čovječje, i usta koja govorahu velike hule.

Gledao sam:

Prijestolja bjehu postavljena

i Pradavni sjede.

Odijelo mu bijelo poput snijega;

vlasi na glavi kao čista vuna.

Njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni

i točkovi kao žarki oganj.

Rijeka ognjena tekla,

izvirala ispred njega.

Tisuću tisuća služahu njemu,

mirijade stajahu pred njim.

Sud sjede,

knjige se otvoriše.

Ja gledah tada, zbog buke velikih hula što ih govoraše rog, i dok gledah, zvijer bi ubijena, njezino tijelo raskomadano i predano ognju. Ostalim zvijerima vlast bi oduzeta, ali im duljina života bi svedena na jedno vrijeme i rok.

Gledah u noćnim viđenjima

i gle s oblacima nebeskim dolazi

kao Sin čovječji.

On se približi Pradavnome,

i dovedu ga k njemu.

Njemu bi predana vlast,

čast i kraljevstvo,

da mu služe svi narodi, plemena i jezici.

Vlast njegova vlast je vječna,

nikada neće proći,

kraljevstvo njegovo vječno,

nikada propasti neće.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Dn 3, 75-81

Pripjev:

Hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

 

Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda:

Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda:

Izvori, blagoslivljajte Gospoda:

Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda:

Kitovi i sve što se miče u vodama,
blagoslivljajte Gospoda:

Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda:

Sve divlje i pitome životinje,
blagoslivljajte Gospoda.

Evanđelje:

Lk 21, 29-33

 

Kad vidite da to biva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kaza Isus svojim učenicima prispodobu: »Pogledajte smokvu i sva stabla. Kad već propupaju, i sami vidite i znate: blizu je već ljeto. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje. Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali moje riječi ne, neće uminuti.«

Riječ Gospodnja.

Bože, tvoj je Sin blaženom Petru udijelio ključeve kraljevstva nebe­skog, a po svetom Pavlu proširio svoju Radosnu vijest širom svijeta

O nama

Internet je mreža s pomoću koje mnogi ribare, nažalost, ne uvijek u dobroj namjeri. Nadahnuti Kristovim riječima: “Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!” (Mk 1,17) zajednica mladih Župe sv. Petra i Pavla iz Velike Gorice odlučila je pokrenuti svoju stranicu i upravo te riječi ugraditi u njezin naziv. One su poziv svakom čovjeku, a ujedno i naš pokretački motiv. Mladi naše zajednice opisali su to ovako:

Želiš li uspjeti kao ribar ljudi, moraš ponuditi srce kao mamac.

Lovimo ljude, a jedemo ribu! 🙂

Krist nam je ostavio svjetlo Istine. Mi lovimo “na sviću.”

Ribari ljudi? Uvjerljivo najbolja ponuda za posao u cijeloj ljudskoj povijesti!

Ora et labora, kontemplacija i akcija – cilj nam je sve što činimo, činiti na slavu Božju, uz aktivno sudjelovanje u životu Crkve. Uzdamo se pri tom u zagovor svetaca zaštitinika naše župe, sv. Petra i sv. Pavla, i molimo Gospodina da sve i uvijek s Njim započnemo, radimo i dovršimo.

Nadamo se da ćeš na našoj stranici pronaći puno korisnih i zanimljivih stvari i pozivamo te:

Pridruži nam se!

ZAJEDNICA MLADIH ŽUPE SV. PETRA I PAVLA, VELIKA GORICA

Povijest župe

Naša župa osnovana je 3. travnja 1971. dekretom nadbiskupa zagrebačkog dr. Franje Kuharića zbog intenzivne izgradnje novih naselja u Velikoj Gorici. Ime je dobila da bi se time otkupio grijeh nemara i zaborava prema crkvi sv. Petra, koja je nekad, kao ugledna crkva postojala u turopoljskom selu Petrovini, čiji su tragovi danas potpuno nestali. Prvi župnik bio je vlč. Marko Varga, koji je tada bio i upravitelj župe Navještenja BDM. Nakon njegove smrti 1981. naslijedio ga je vlč. Josip Frkin, koji je također upravljao objema župama sve do lipnja 1983., kada naša župa dobiva vlastitog župnika, vlč. Vjekoslava Pavlovića, dotadašnjeg kapelana u susjednoj nam župi.

Župni dvor, kao prvo mjesto okupljanja vjernika, počeo se graditi 28. srpnja 1982. U njemu je osposobljena jedna prostorija od 80 m2 za održavanje svetih misa. Idejno rješenje  za sadašnju crkvu izrađeno je još 1990., a projektant je bio dipl. ing. Petar Ružević. Iskapanje temelja počelo je 16. srpnja 1993., a kamen temeljac blagoslovio je msgr. Juraj Jezerinac, pomoćni biskup zagrebački 11. rujna.  Prvo misno slavlje u novoizgrađenoj crkvi održano je u podrumskoj prostoriji, kripti crkve, 27. ožujka 1994. na Cvjetnu nedjelju, a na blagdan župnih zaštitnika sv. Petra i Pavla kriptu je blagoslovio uzoriti kardinal dr. Franjo Kuharić. Prva mlada misa, vlč. Alfreda Kolića, održana je u srpnju 1994.

Nakon župnika, vlč. Pavlovića, skrb o župi preuzeo je vlč. Dragutin Kujavec 20. kolovoza 2002.

Župa danas broji oko 2200 obitelji.