LITURGIJA DANA

Nedjelja, 24. 9. 2023..

Prvo čitanje:

Iz 55, 6-9

 

Misli vaše nisu moje misli.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Tražite Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu! Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodinu koji će mu se smilovati, k Bogu našem jer je velikodušan u praštanju. Jer moje misli nisu vaše misli i puti moji nisu vaši puti, govori Gospodin. Visoko je iznad zemlje nebo: tako su visoko puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 145, 2-3.8-9.17-18

Pripjev:

Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju.

 

Svaki ću dan tebe slaviti,
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.
Velik je Gospodin i svake hvale dostojan,
nedokučiva je veličina njegova!

Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.

Pravedan si, Gospodine,
na svim putovima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju,
svima koji ga zazivaju iskreno.

Drugo čitanje:

Fil 1, 20c-24.27a

 

Meni je živjeti Krist.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo: Krist će se uzveličati u mome tijelu, bilo životom, bilo smrću. Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak! A ako mi živjeti u tijelu omogućuje plodno djelovanje, što da odaberem? Ne znam! Pritiješnjen sam od ovoga dvoga: želja mi je otići i s Kristom biti jer to je mnogo, mnogo bolje; ali ostati u tijelu potrebnije je poradi vas. Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Mt 20, 1-16a

 

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu:

»Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni pa i njima reče: ’Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat ću vam.’ I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako. A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: ’Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?’ Kažu mu: ’Jer nas nitko ne najmi.’ Reče im: ’Idite i vi u vinograd.’

Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: ’Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.’ Dođu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar. Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ’Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu.’

Nato on odgovori jednomu od njih: ’Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?’

Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.«

Riječ Gospodnja.

Bože, tvoj je Sin blaženom Petru udijelio ključeve kraljevstva nebe­skog, a po svetom Pavlu proširio svoju Radosnu vijest širom svijeta

O nama

Internet je mreža s pomoću koje mnogi ribare, nažalost, ne uvijek u dobroj namjeri. Nadahnuti Kristovim riječima: “Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!” (Mk 1,17) zajednica mladih Župe sv. Petra i Pavla iz Velike Gorice odlučila je pokrenuti svoju stranicu i upravo te riječi ugraditi u njezin naziv. One su poziv svakom čovjeku, a ujedno i naš pokretački motiv. Mladi naše zajednice opisali su to ovako:

Želiš li uspjeti kao ribar ljudi, moraš ponuditi srce kao mamac.

Lovimo ljude, a jedemo ribu! 🙂

Krist nam je ostavio svjetlo Istine. Mi lovimo “na sviću.”

Ribari ljudi? Uvjerljivo najbolja ponuda za posao u cijeloj ljudskoj povijesti!

Ora et labora, kontemplacija i akcija – cilj nam je sve što činimo, činiti na slavu Božju, uz aktivno sudjelovanje u životu Crkve. Uzdamo se pri tom u zagovor svetaca zaštitinika naše župe, sv. Petra i sv. Pavla, i molimo Gospodina da sve i uvijek s Njim započnemo, radimo i dovršimo.

Nadamo se da ćeš na našoj stranici pronaći puno korisnih i zanimljivih stvari i pozivamo te:

Pridruži nam se!

ZAJEDNICA MLADIH ŽUPE SV. PETRA I PAVLA, VELIKA GORICA

Povijest župe

Naša župa osnovana je 3. travnja 1971. dekretom nadbiskupa zagrebačkog dr. Franje Kuharića zbog intenzivne izgradnje novih naselja u Velikoj Gorici. Ime je dobila da bi se time otkupio grijeh nemara i zaborava prema crkvi sv. Petra, koja je nekad, kao ugledna crkva postojala u turopoljskom selu Petrovini, čiji su tragovi danas potpuno nestali. Prvi župnik bio je vlč. Marko Varga, koji je tada bio i upravitelj župe Navještenja BDM. Nakon njegove smrti 1981. naslijedio ga je vlč. Josip Frkin, koji je također upravljao objema župama sve do lipnja 1983., kada naša župa dobiva vlastitog župnika, vlč. Vjekoslava Pavlovića, dotadašnjeg kapelana u susjednoj nam župi.

Župni dvor, kao prvo mjesto okupljanja vjernika, počeo se graditi 28. srpnja 1982. U njemu je osposobljena jedna prostorija od 80 m2 za održavanje svetih misa. Idejno rješenje  za sadašnju crkvu izrađeno je još 1990., a projektant je bio dipl. ing. Petar Ružević. Iskapanje temelja počelo je 16. srpnja 1993., a kamen temeljac blagoslovio je msgr. Juraj Jezerinac, pomoćni biskup zagrebački 11. rujna.  Prvo misno slavlje u novoizgrađenoj crkvi održano je u podrumskoj prostoriji, kripti crkve, 27. ožujka 1994. na Cvjetnu nedjelju, a na blagdan župnih zaštitnika sv. Petra i Pavla kriptu je blagoslovio uzoriti kardinal dr. Franjo Kuharić. Prva mlada misa, vlč. Alfreda Kolića, održana je u srpnju 1994.

Nakon župnika, vlč. Pavlovića, skrb o župi preuzeo je vlč. Dragutin Kujavec 20. kolovoza 2002.

Župa danas broji oko 2200 obitelji.