Bože, tvoj je Sin blaženom Petru udijelio ključeve kraljevstva nebe­skog, a po svetom Pavlu proširio svoju Radosnu vijest širom svijeta

LITURGIJA DANA

Ponedjeljak, 26. 2. 2024.

Prvo čitanje:

Dn 9,4b-10

 

Sagriješismo, bezakonje počinismo.

 

Čitanje Knjige proroka Daniela

Ah, Gospodine moj, Bože veliki i strahoviti, koji čuvaš Savez i naklonost onima koji tebe ljube i čuvaju zapovijedi tvoje! Mi sagriješismo, mi bezakonje počinismo, zlo učinismo, odmetnusmo se i udaljismo od zapovijedi i naredaba tvojih. Nismo slušali sluge tvoje, proroke koji govorahu u tvoje ime našim kraljevima, našim knezovima, našim očevima, svemu puku zemlje. U tebe je, Gospodine, pravednost, a u nas stid na obrazu, kao u ovaj dan, u nas Judejaca, Jeruzalemaca, svega Izraela, blizu i daleko, u svim zemljama kuda si ih rastjerao zbog nevjernosti kojom ti se iznevjeriše. Gospodine, stid na obraz nama, našim kraljevima, našim knezovima, našim očevima, jer sagriješismo protiv tebe! U Gospodina je Boga našega smilovanje i oproštenje jer smo se odmetnuli od njega, i nismo slušali glas Gospodina, Boga našega, da slijedimo njegove zakone, što nam ih dade po svojim slugama, prorocima.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 79,8-9.11.13

Pripjev:

Gospodine, ne postupaj s nama po grijesima našim.

 

Ne spominji se, protiv nas, grijeha otaca;
neka nas pretekne smilovanje tvoje,
jer smo jadni i nevoljni.

Pomozi nam, Bože, pomoći naša,
zbog slave imena svojega,
oslobodi nas i otpusti nam grijehe
zbog imena svoga!

Nek do tebe dopru uzdasi sužanja,
snagom svoje mišice poštedi predane smrti!
A mi, tvoj puk i ovce paše tvoje,
slavit ćemo te dovijeka,
kazivat ćemo od koljena do koljena hvalu tvoju!

Evanđelje:

Lk 6,36-38

 

Praštajte i oprostit će vam se.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan.

Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se. Dajite, i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti.«

Riječ Gospodnja.

Liturgija dana

O nama

Internet je mreža s pomoću koje mnogi ribare, nažalost, ne uvijek u dobroj namjeri. Nadahnuti Kristovim riječima: “Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!” (Mk 1,17) zajednica mladih Župe sv. Petra i Pavla iz Velike Gorice odlučila je pokrenuti svoju stranicu i upravo te riječi ugraditi u njezin naziv. One su poziv svakom čovjeku, a ujedno i naš pokretački motiv. Mladi naše zajednice opisali su to ovako:

Želiš li uspjeti kao ribar ljudi, moraš ponuditi srce kao mamac.

Lovimo ljude, a jedemo ribu! 🙂

Krist nam je ostavio svjetlo Istine. Mi lovimo “na sviću.”

Ribari ljudi? Uvjerljivo najbolja ponuda za posao u cijeloj ljudskoj povijesti!

Ora et labora, kontemplacija i akcija – cilj nam je sve što činimo, činiti na slavu Božju, uz aktivno sudjelovanje u životu Crkve. Uzdamo se pri tom u zagovor svetaca zaštitinika naše župe, sv. Petra i sv. Pavla, i molimo Gospodina da sve i uvijek s Njim započnemo, radimo i dovršimo.

Nadamo se da ćeš na našoj stranici pronaći puno korisnih i zanimljivih stvari i pozivamo te:

Pridruži nam se!

ZAJEDNICA MLADIH ŽUPE SV. PETRA I PAVLA, VELIKA GORICA

Povijest župe

Naša župa osnovana je 3. travnja 1971. dekretom nadbiskupa zagrebačkog dr. Franje Kuharića zbog intenzivne izgradnje novih naselja u Velikoj Gorici. Ime je dobila da bi se time otkupio grijeh nemara i zaborava prema crkvi sv. Petra, koja je nekad, kao ugledna crkva postojala u turopoljskom selu Petrovini, čiji su tragovi danas potpuno nestali. Prvi župnik bio je vlč. Marko Varga, koji je tada bio i upravitelj župe Navještenja BDM. Nakon njegove smrti 1981. naslijedio ga je vlč. Josip Frkin, koji je također upravljao objema župama sve do lipnja 1983., kada naša župa dobiva vlastitog župnika, vlč. Vjekoslava Pavlovića, dotadašnjeg kapelana u susjednoj nam župi.

Župni dvor, kao prvo mjesto okupljanja vjernika, počeo se graditi 28. srpnja 1982. U njemu je osposobljena jedna prostorija od 80 m2 za održavanje svetih misa. Idejno rješenje  za sadašnju crkvu izrađeno je još 1990., a projektant je bio dipl. ing. Petar Ružević. Iskapanje temelja počelo je 16. srpnja 1993., a kamen temeljac blagoslovio je msgr. Juraj Jezerinac, pomoćni biskup zagrebački 11. rujna.  Prvo misno slavlje u novoizgrađenoj crkvi održano je u podrumskoj prostoriji, kripti crkve, 27. ožujka 1994. na Cvjetnu nedjelju, a na blagdan župnih zaštitnika sv. Petra i Pavla kriptu je blagoslovio uzoriti kardinal dr. Franjo Kuharić. Prva mlada misa, vlč. Alfreda Kolića, održana je u srpnju 1994.

Nakon župnika, vlč. Pavlovića, skrb o župi preuzeo je vlč. Dragutin Kujavec 20. kolovoza 2002.

Župa danas broji oko 2200 obitelji.