RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 2023/2024. GODINA

Srijeda: 27. 12. 2023. 8,30:

8,30:

1.)

2.)

J. b. Jelačića – parni br,

J, b. Jelačića – neparni br. , Jel. odvojak i Gupčeva

Četvrtak: 28. 12. 2023. 8,30:

8,30:

1.)

2.)

Lj. Posavskog i A. Cesarca

S. Lučića i J. Palmotića

Petak: 29. 12. 2023. 8,30: 8,30: 1.)

2.)

N. Šopa

N. Bonifačića

Subota: 30. 12. 2023. 8,30:

8,30:

1.)

2.)

Kneza Porina od br. 1

Kneza Porina od br. 2.

Utorak:

02. 01. 2024.

8,30:

8,30:

8,30:

1.)

2.)

3.)

Kolodvorska 1-80

Kolodvorska od kolodvora do 80

Kolodvorska od Jelačićeve (neparni br.)

Srijeda:

03. 01. 2024.

8,30:

8,30:

8,30:

1.

2.)

3.)

Trg grada Vukovara 1-7

Trg grada Vukovara 9-13

M. Magdalenića 1-14

Četvrtak:

04. 01. 2024.

8,30:

8,30:

8,30:

1.

2.)

3.)

J. Pucekovića – parni br.

J. Pucekovića – neparni br.

Matije Slatinskog 2 i 4

Petak:

05. 01. 2024.

8,30:

8,30:

8,30:

1.

2.)

3.)

Matice hrvatske 1-23

Matice hrvatske 24-42

Matice hrvatske 7

Nedjelja.

07. 01. 2024.

14,00:

14,00:

1.)

2.)

Trg A. Starčevića i A. Mohorovičića

Marina Getaldića

Ponedjeljak:

08. 01. 2024.

8,30:

1.

2.)

3.)

N. Tesle od br. 1

N. Tesle od br. 89

Ruđera Boškovića,

Utorak:

09. 01. 2024.

8,30:

8,30:

8,30:

1.

2.)

3.)

S. Penkale i N. Nodile Don F. Bulića i A. Štampara

J. Pančića i L. Ružičke

S. Kolara 68-74 i Gajeva

Srijeda:

10. 01. 2024.

8,30:

8,30:

8,30:

1.

2.)

3.)

S. Kolara 4-8A

S. Kolara 10-14

S. Kolara 24-58

Četvrtak:

11. 01. 2024.

8,30:

1.

po dogovoru

Petak:

12. 01. 2024.

8,30:

1.

po dogovoru

Subota:

13. 01. 2024.

8,30:

8,30:

8,30:

1.

2.)

3.)

Trg S. Radića i Vidrićeva

F. Vrančića

A. K. Miošića i M. J. Zagorke (od Kolodvorske)

Nedjelja:

14.01. 2024.

14,00:

1.

po dogovoru